Barbora Masaříková

Zvíře jako produkt

2016 , kombinované techniky, cca 25 x 17 x 14 cm

-

Zvíře jako produkt ve smyslu popření zvířat, jakožto živých cítících bytostí. Snaha o držení maximálního počtu zvířat na minimální možné ploše bez nejmenšího ohledu na přirozenost každého druhu zvířete. Přístup ke zvířeti pouze jako k měrné jednotce. Množení, genetická úprava zvířat, fatální deformace anatomie zvířete za účelem zvýšení zisku při prodeji masa.
V plastikách se objevují také prvky vzpomínek a dojmů z mé poslední cesty Skandinávií, kde jsem měla možnost vidět, vnímat (a také sbírat a poté vkládat do svých plastik) nekonečné množství přírodních struktur a tvarů, které vytvářejí jedinečný a fantastický ráz severské krajiny ve spojení s volně pobíhajícími stády sobů i obrovských losů..