Barbora Masaříková

Recyklace

2007 , recyklovaný karton, nitě

-

Instalace, která vznikla během planéru na Pálavě. Zpětná recyklace kůry stromu.