Barbora Masaříková

Pupenec

2012 , laminát, cca 55 x 55 X 45 cm

-

Plastika na zadané téma "FONTÁNA". Inspirovaná tvarem pupence, jakožto silného a životadárného organismu.