Barbora Masaříková

Ghost Moose

2016 , polyester, 400 x 190 x 180 cm

-

Plastika Ghost Moose navazuje na předchozí tvorbu, kdy jsem zpracovávala zážitky ze svých cest mimo civilizaci a zároveň se zabývala současnými přístupy různých společností a nadnárodních korporací k přírodě, které jsou daleko za hranicí (doufám, že nejen mých) morálních hodnot.
Ghost moose (Losí přízrak) - pochází z anglického označení losů, kteří jsou každý rok napadeni obrovským množstvím klíšťat. Ta je vysávají fyzicky i duševně. Tento název se mi zdá příznačný právě pro dojmy, které jsem se snažila v plastice obsáhnout. Samotným parazitem se však stává právě člověk.
Zrodilo se zvíře násilně pohlcováno hmotou, která jej začíná přerůstat. Hmotou, která obsahuje fragmenty civilizačního nánosu a před kterou nejde donekonečna uhýbat. Současně se v ní také objevují prvky vzpomínek a dojmů z mé poslední cesty Skandinávií, kde jsem měla možnost vidět a vnímat nekonečné množství přírodních struktur a tvarů.
Celá plastika je ve finálním provedení převedena do umělého materiálu – polyesteru a zachovává si i jeho tovární zabarvení. Došla jsem k poznání, že v současné chvíli nedokážu ve větší míře pracovat s přírodními materiály. Uvědomila jsem si, že je to pravděpodobně způsobené tlakem, který v životě ve městě cítím a práce s přírodninami v malé zahradě uprostřed velkoměsta by pro mě byla pouhou iluzí reality, se kterou bych se vnitřně nemohla spokojit a ztotožnit.
Na svých cestách ale průběžně sbírám přírodniny, které mě fascinují a které pak vkládám do svých plastik. Tak se stalo i v případě tohoto zvířete, kdy jsem přímo do těla losa zalévala fragmenty mechů, písků a zeminy, jakožto symboly svobodné a člověkem nezasažené krajiny. Sice uvězněné, ale stále ukryté v těle a duši zvířete.

Tato plastika je hlavní částí mé diplomové práce Ghost Moose - Zvíře jako produkt. Celou teoretickou část diplomové práce a oponentský posudek Otto Plachta si můžete přečíst zde. .